ไม่พบประกาศหมายเลข BFOXR2306248146DUKIM กรุณารอสักครู่