ไม่พบประกาศหมายเลข NVGDR1424642022VGFFB กรุณารอสักครู่