ยินดีต้อนรับสู่ โฮมแลนด์ฟอร์เซลย์
สมาชิกทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของเว็บไซต์ขายบ้านขายที่ดินได้แล้ว สมัครสมาชิก   ดูเว็บไซต์สมาชิกทั้งหมด
ประกาศ หากท่านเป็นเจ้าของขายเอง ขอยืนยันเป็นเจ้าของขายเองคลิ๊กที่นี่
ติดต่อขอซื้อโฆษณา ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง และ ขายที่ดิน มากกว่า 5,000 เว็บไซต์
สุ่มแสดงผล 12 ป้ายโฆษณา
 อาคาร / บ้าน สำหรับเช่า 120 ตรว. ซอยวิภาวดี-รังสิต 16/25 (ซ.โชคชัยร่วมมิตร) ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 
กดที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย
กดที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย
 รายละเอียดประกาศ
 
อาคาร / บ้าน สำหรับเช่า 120 ตรว. ซอยวิภาวดี-รังสิต 16/25 (ซ.โชคชัยร่วมมิตร) ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ขออภัย ประกาศนี้ได้หมดอายุลงแล้ว เนื่องจากครบกำหนดวันแสดงผล และทางเจ้าของประกาศไม่ทำการปรับปรุงข้อมูลนี้ต่อ

ขอแนะนำให้ท่านผู้ใช้งาน งดติดต่อกับเจ้าของประกาศนี้ และทำการค้นหาใหม่อีกครั้ง

สำหรับเจ้าของประกาศ หากต้องการต่อเวลา "กดที่นี่เพื่อดูอัตราค่าใช้จ่าย"
รหัสประกาศ
107741
สถานที่ตั้ง  
ประเภท
บ้านเดี่ยวสองชั้น
ขนาด
120 ตรว.
ราคา
อาคาร / บา้น สา หรบั เชา่ 120 ตรว. ซอยวภิาวดี-รงัสติ 16/25 (ซ.โชคชยัรว่มมติร ) อาคาร / บา้น ใหม ่ สา หรบัเชา่ บนเนื้อท ี่120 ตรว. เหมาะสา หรบั ดา เนินการบา้นพกัคนชรา, อาคารสา นกังาน ,หรอือยอู่าศยั ทา เลตง้ัอยูท่ี่ ใกล ้สนง.ใหญก่ารบนิไทย , เซ็นทรลั ลาดพรา้ว , มหาวทิยาลยัเซ็นจอห์น , ซอยอยตู่รงขา้ม สา นกังาน กลต. เขา้ซอยมา ประมาณ 800 เมตร เดนิทางสะดวกสบาย เขา้ - ออก ได ้3 ทาง ซ. วภิาวด ี-รงัสติ 16 , ซ.รชัดาภเิษก 19 , ซ.ลาดพรา้ว 29 สามารถใช ้ รถไฟฟ้าใตด้นิ MRTสายสีน ้าเงนิ สถานีรชัดาและลาดพรา้วและ BTS หมอชติ ทางดว่นดนิแดง ทา เลทองใจกลางเมือง ยา่นธรุกจิ ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 080 – 9109469 คณุตนู LINE ID 0809109469 E-mail : neamb2re@gmail.com
กดแชร์
twitter facebook google+ ข้อมูลเจ้าของประกาศ
 
ชื่อผู้ประกาศ
วิฑูรย์
เบอร์โทรศัพท์
ขออภัยประกาศหมดอายุ
* หากท่านต้องการดูเบอร์โทรศัพท์ โปรดเปิดหน้านี้ใหม่ 10 ครั้ง หรือกด F5 จำนวน 10 ครั้ง เพื่อระบุตัวตน

สอบถาม
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 170 ครั้ง
วันที่ประกาศ
06 กันยายน 2559 18:12:02 ()
IP
58.9.70.???
ระดับเหรียญ
แนะนำประกาศของคุณ
 
  ส่งหน้านี้ให้เพื่อน    ส่งหน้านี้ให้ฉัน    ลบประกาศ    แจ้งลบประกาศ แจ้งลบประกาศ    พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้
รายการขายในพื้นที่ ต.ดินแดง อ.เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร


คำค้น (keywords/tags)
บ้านเดี่ยวสองชั้น ดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร, ขนาด 120 ตรว., ราคา 50,000 บาท, อาคาร , / , บ้าน , สำหรับเช่า , 120 , ตรว. , ซอยวิภาวดี-รังสิต , 16/25 , (ซ.โชคชัยร่วมมิตร) , , ดินแดง , เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร ,


หน้าหลัก ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง ขายที่ดิน ประกาศซื้อบ้าน ขายบ้าน ขายบ้านมือสองและขายที่ดินฟรี เว็บ 77 เว็บไซต์ของเรา
ติดต่อเรา ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง ขายที่ดิน Links
สงวนลิขสิทธิ์ 2551-2560 homeland4sale.com
ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ติดต่อสอบถามการลงโฆษณาซื้อขายบ้านและที่ดิน กดที่นี่ หรือ ติดต่อขอซื้อโฆษณา