จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ เขตบางเขน เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตพระโขนง เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตภาษีเจริญ เขตราษฎร์บูรณะ เขตตลิ่งชัน เขตดุสิต เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพญาไท เขตพระนคร เขตยานนาวา เขตสัมพันธวงศ์ เขตห้วยขวาง เขตคลองสาน เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตดอนเมือง เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางพลัด เขตจอมทอง เขตสวนหลวง เขตคันนายาว เขตวังทองหลาง เขตสะพานสูง เขตคลองสามวา เขตบางนา เขตวัฒนา เขตดินแดง เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตทุ่งครุ เขตบางบอน เขตบางแค เขตทวีวัฒนา

อาคาร / บ้าน สำหรับเช่า 120 ตรว. ซอยวิภาวดี-รังสิต 16/25 (ซ.โชคชัยร่วมมิตร) ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
บ้านและที่ดิน » กรุงเทพมหานคร » 107741

อาคาร / บ้าน สำหรับเช่า 120 ตรว. ซอยวิภาวดี-รังสิต 16/25 (ซ.โชคชัยร่วมมิตร) ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

อาคาร / บา้น สา หรบั เชา่ 120 ตรว. ซอยวภิาวดี-รงัสติ 16/25 (ซ.โชคชยัรว่มมติร ) อาคาร / บา้น ใหม ่ สา หรบัเชา่ บนเนื้อท ี่120 ตรว. เหมาะสา หรบั ดา เนินการบา้นพกัคนชรา, อาคารสา นกังาน ,หรอือยอู่าศยั ทา เลตง้ัอยูท่ี่ ใกล ้สนง.ใหญก่ารบนิไทย , เซ็นทรลั ลาดพรา้ว , มหาวทิยาลยัเซ็นจอห์น , ซอยอยตู่รงขา้ม สา นกังาน กลต. เขา้ซอยมา ประมาณ 800 เมตร เดนิทางสะดวกสบาย เขา้ - ออก ได ้3 ทาง ซ. วภิาวด ี-รงัสติ 16 , ซ.รชัดาภเิษก 19 , ซ.ลาดพรา้ว 29 สามารถใช ้ รถไฟฟ้าใตด้นิ MRTสายสีน ้าเงนิ สถานีรชัดาและลาดพรา้วและ BTS หมอชติ ทางดว่นดนิแดง ทา เลทองใจกลางเมือง ยา่นธรุกจิ ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 080 – 9109469 คณุตนู LINE ID 0809109469 E-mail : neamb2re@gmail.com

ราคา 50,000 บาท บ้านเดี่ยวสองชั้น ขนาด 120 ตรว.

แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 107741
ผู้ประกาศ : วิฑูรย์
เบอร์โทรติดต่อ : 0809109469
อีเมล : neamb2re@gmail.com
วันที่ประกาศ : 06 กันยายน 2559 เวลา 18:12:02 น.
วันที่หมดอายุ : 06 มีนาคม 2560
IP : 58.9.70.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 184 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา