ขายที่ดินหลายแปลง ใน จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี ต.เลาขวัญ

ลงประกาศฟรี
บ้านและที่ดิน » 53267

ขายที่ดินหลายแปลง ใน จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี ต.เลาขวัญ

รายละเอียด

ขายที่ดิน หลายแปลง ใน อzwzเลาขวัญ อzwzหนองประดู่ อzwzห้วยกระเจา จzwzกาญจนบุรี และ อzwzอู่ทอง จzwzสุพรรณบุรี

เนื้อที่ 15 - 0 – 18 ไร่ ไร่ละ 95,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ติดทางสาธารณประโยชน์แนวยาว 1 ด้าน
เนื้อที่ 17 – 3 – 37 ไร่ละ 95,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน ***
เนื้อที่ 34 – 2 – 28 ไร่ละ 75,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ติดทางสาธารณประโยชน์
เนื้อที่ 5 – 1 – 26 ไร่ละ 130,000zwzzwzzwz บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ที่ติดกัน 3 แปลง (1) ด้านหน้าติดทางหลวงแผ่นดินสายอู่ทอง – ตะลุงเหนือ ด้านหลังมีทางสาธารณประโยชน์
เนื้อที่ 35 – 1 – 46 ไร่ละ 130,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ที่ติดกัน 3 แปลง (2) ด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์
เนื้อที่ 33 – 3 – 80 ไร่ละ 130,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ที่ติดกัน 3 แปลง (3) ด้านหน้า – ด้านหลังมีทางสาธารณประโยชน์
เนื้อที่ 43 – 3 – 28 ไร่ละ 65,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน ***
เนื้อที่ 45 – 0 – 48 ไร่ละ 65,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน ***
เนื้อที่ 22 – 1 – 53 ไร่ละ 120,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน ***
เนื้อที่ 2 – 0 – 0 ไร่ รวมทั้งแปลง ราคา 500,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> พร้อมอยู่อาศัย มีน้ำไฟพร้อม ติดถนนลาดยาง ใกล้ชุมชนและสถานที่ราชการ
เนื้อที่ 4 – 0 – 0 ไร่ ไร่ละ 85,000 บาท *** มี ภบทzwz5 *** - - -> ห่างลาดยาง 50 มzwz ติดทางสาธารณะ ปลูกอ้อย ติดบ้านคน มีน้ำไฟพร้อม
เนื้อที่ 8 – 0 – 0 ไร่ ไร่ละ 95,000 บาท *** มี ภบทzwz5 ***- - -> ติดถนนดำ มีน้ำไฟพร้อม
เนื้อที่ 10 – 0 – 0 ไร่ ไร่ละ 130,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> (มี 10 โฉนดติดกัน)
เนื้อที่ 10 – 0 – 0 ไร่ ไร่ละ 95,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> มีรูป- - -> อยู่ในซอยโรงเรียนบ้านโป่งไหม เข้าไป 200 เมตร เป็นพื้นที่โล่ง และปลูกต้นอ้อย มีน้ำไฟพร้อม
เนื้อที่ 15 – 0 – 0 ไร่ ไร่ละ 85,000 บาท *** มี ภบทzwz5 *** - - -> ติดถนนดำ มีน้ำไฟพร้อม
เนื้อที่ 15 – 0 – 0 ไร่ ไร่ละ 95,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> มีรูป - - -> ติดทางหลวงอู่ทอง – ตะลุงเหนือ ถนนเข้าไปที่ดินเป็นคอนกรีต ตลอดหน้าที่ดิน ข้างปั๊มบางจาก 500 มzwz ปัจจุบันปลูกอ้อยอยู่ น้ำไฟพร้อม
เนื้อที่ 20 – 0 – 0 ไร่ ไร่ละ 65,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> มีรูป - - -> ติดทางสาธารณประโยชน์ ขุดเจาะน้ำบาดาลได้ ปัจจุบันปลูกอ้อย ห่างถนนลาดยาง 1 กมzwz ทางเข้าออกถนนลูกรัง มีบ้านคนตลอดทาง มีน้ำไฟ ขุดเจาะบาดาลได้ ติดเนินเขา
เนื้อที่ 25 – 0 – 0 ไร่ ไร่ละ 43,000 บาท *** มี ภบทzwz5 *** - - -> มีรูป - - -> ติดถนนลาดยางตลอดแนว มีน้ำไฟ ปัจจุบันปลูกอ้อยอยู่ ห่างจากถนนลาดยาง 500 เมตร เดินทางสะดวก มีบ่อน้ำด้านหน้าและหลังที่ดิน อยู่ในเขตชุมชน
เนื้อที่ 28 – 0 – 0 ไร่ ไร่ละ 55,000 บาท *** มี ภบทzwz5 *** - - -> มีรูป - - -> ติดเนินเขา ใกล้วัดเขาพ่อปู่ ปัจจุบันปลูกอ้อยและมันสำปะหลังอยู่ มีน้ำไฟพร้อม ขุดเจาะน้ำบาดาลได้ มีทางสาธารณะรอบพื้นที่เข้าออกแปลงสะดวก
เนื้อที่ 30 – 0 – 0 ไร่ ไร่ละ 65,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> มีรูป - - -> ขุดเจาะน้ำบาดาลได้
เนื้อที่ 38 – 3 – 7 ไร่ ไร่ละ 80,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ติดทางสาธารณประโยชน์ 2 ด้าน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เนื้อที่ 49 – 3 – 28 ไร่ ไร่ละ 65,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ติดทางสาธารณประโยชน์แนวยาว 1 ด้าน
เนื้อที่ 45 – 0 - 48 ไร่ ไร่ละ 65,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ติดทางสาธารณประโยชน์แนวยาว 1 ด้าน
เนื้อที่ 50 – 0 - 0 ไร่ ไร่ละ 38,000 บาท *** มี ภบทzwz5 *** - - -> ติดอ่างเก็บน้ำ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เนื้อที่ 41 – 0 - 89 ไร่ ไร่ละ 75,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ติดทางหลวงชนบท สายบ้านหนองประดู่ – บ้านหนองโพธิ์ และอีกด้านติดทางสาธารณประโยชน์
เนื้อที่ 53 – 0 - 0 ไร่ ไร่ละ 35,000 บาท *** มี ภบทzwz5 *** - - -> ห่างถนนใหญ่ 1zwz5 กมzwz ปัจจุบันปลูกมันอยู่ ที่เตียนโล่ง สามารถปลูกอ้อยและมันได้
เนื้อที่ 265 – 0 - 0 ไร่ ไร่ละ 85,000 บาท (โฉนด 50 ไร่ ภบทzwz5 215 ไร่) - - -> ทำไรอ้อย มีน้ำไฟพร้อม ติดทางสาธารณะ
เนื้อที่ 120 – 0 - 0 ไร่ ไร่ละ 75,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> มี 6 โฉนด ปัจจุบันทำไร่อ้อย ห่างถนนประมาณ 1zwz5 กมzwz มีไฟพร้อม
เนื้อที่ 9 – 1 - 0 ไร่ ยกแปลง 2,600,000 บาท - - -> มีบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ มีโรงรถ 1 หลังใหญ่ มีสวนมะนาว มะม่วง และขนุน
เนื้อที่ 5 – 0 - 0 ไร่ ไร่ละ 160,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ติดถนนตลอดแนวหน้ากว้าง 30 มzwz อยู่ในที่ชุมชน เหมาะทำการเกษตร มีต้นสักอยู่บ้างแล้ว ใกล้วัดเขากำแพง มีคนพักอาศัยในบริเวณ น้ำไฟพร้อม มีทางสาธารณะรอบพื้นที่
เนื้อที่ 13 – 0 - 0 ไร่ ไร่ละ 100,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ติดถนนตลอดแนวหน้ากว้าง 30 มzwz ห่างถนนลาดยาง 200 เมตร เป็นพื้นที่โล่ง ทำการเกษตรได้เลย ห่างถนนลาดยาง 200 เมตร มีน้ำไฟ ขุดเจาะน้ำบาดาลได้ ทางเข้าออกสะดวก
เนื้อที่ 22 – 1 - 53 ไร่ ไร่ละ 12,000 บาท *** มีโฉนดพร้อมโอน *** - - -> ติดทางสาธารณประโยชน์แนวกว้าง 1 ด้านดูเพิ่มเติม

เนื้อที่ 46 ไร่ มีโฉนด 17 ไร่ ภบทzwz5 มี 29 ไร่ อzwzเลาขวัญ จzwzกาญจนบุรี (มีรูป)
ปัจจุบันปลูกอ้อย มัน ยางพารา มีสระน้ำด้านหน้าและท้ายแปลง มีบ้าน 1 หลังเล็ก สามารถเข้าพักได้ มีน้ำไฟพร้อม ติดถนนลาดยาง ดอนแสลบ-เลาขวัญ อzwzเลาขวัญ จzwzกาญจนบุรี ราคา 95,000 ต่อไร่ค่ะ พื้นที่ดี ทำเลสวยมากค่ะ มีวีดีโอประกอบนะคะ แต่ตอนที่ถ่ายไม่ได้เข้าไปสุดแปลงค่ะ เดี๋ยวจะโพสต์ภาพบ้านให้ดูประกอบเพิ่มเติมค่ะ สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลได้ อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน

ขายที่ดิน 13 ไร่ มีโฉนดพร้อมโอน ตzwzพลับพลาไชย อzwzอู่ทอง จzwzสุพรรณบุรี (ราคาไร่ละ 120,000 บzwz)
13 ไร่ มีโฉนดพร้อมโอน ตzwzพลับพลาไชย อzwzอู่ทอง นzwzสุพรรณบุรค ติดถนนลาดยาง ถนนสระกระโจม-เลาขวัญ ปัจจุบันทำไร่อ้อยอยู่ มีน้ำไฟพร้อม อยู่ห่างจากทุ่งดินดำรีสอร์ท 500 มzwz

ขายที่ดิน 58 ไร่ 3 งาน 96ตารางวา(แบ่งขาย) ตzwzหนองโอ่ง จzwzสุพรรณบุรี
ขายที่ดิน 58 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา แบ่งขายได้ มีโฉนด น้ำ ไฟฟ้า ติดทางหลวงชนบท สzwzพzwz 2020 สายดอนคอกวัว-ขางพยอม เหมาะสำหรับทำการเกษตร

ขายที่ดิน 11 ไร่ 29 ตารางวา และ 18 ไร่ 28 ตารางวา (ที่ดินติดกัน) ไร่ละ 170,000 บาท (1zwz7 แสนบาท)
มีโฉนดพร้อมโอน ที่ดินติดถนน มีน้ำ ไฟฟ้าพร้อม ปัจจุบันทำไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย และมันสำปะหลัง ใช้ระบบน้ำหยด
ติดถนน ที่ดินทำการเกษตร ที่ดินสำหรับเพาะปลูก มีแหล่งน้ำ ขุดสระ มีไฟฟ้า

ขายที่ดิน 44 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ตzwzหนองโอ่ง อzwzอู่ทอง จzwzสุพรรณบุรี ราคา 110,000 บาท (1zwz1 แสนบาท)
ติดถนน มีไฟฟ้า น้ำ พร้อม และมีโฉนดพร้อมโอน ปัจจุบันทำไร่ข้าวโพดน้ำหยด
ติดถนน ที่ดินทำการเกษตร ที่ดินถมแล้ว ที่ดินสำหรับเพาะปลูก มีแหล่งน้ำ/ขุดสระ มีไฟฟ้า

ราคา 100,000 บาท ที่ดิน ขนาด 10

ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 53267

เจ้าของขายเอง : โชตินรินท์

เบอร์โทรติดต่อ : 0856879009
อีเมล : chot.D@hotmail.com
วันที่ประกาศ : 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 20:20:18 น.
วันที่หมดอายุ : 22 พฤษภาคม 2556
IP : 58.9.128.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 3905 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา